خدمات تخصصی پیمایش

خدمات تخصصی آماری

عنوان پایان نامه:سنجش سرمایه اجتماعی در شهر جوانرود

استاد راهنما: دکتر کامران فرزاد سیر

نام دانشجو:وزیر احمدي

چکیده پایان نامه را در ادامه مطلب ببینید

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم آبان 1388ساعت 11:54  توسط مهدی  | 

عنوان پایان نامه:ررسي موانع پذيرش زنان درپست هاي سطوح ارشد مديريت از ديدگاه پرسنل دولتي شهركبودر آهنگ.

استاد راهنما: خانم دکتر اسفندیاری

نام دانشجو:مدیحی

چکیده پایان نامه را در ادامه مطلب ببینید

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم آبان 1388ساعت 11:52  توسط مهدی  | 

عنوان پایان نامه:بررسی میزان  رضايت زناشويي و رابطه آن با دو سنخ شخصيتي درونگرايي و برونگرايي و دو تيپ شخصيتي A-B

استاد راهنما: آقاي دکتر خسرو رشيد

نام دانشجو:زينب فضلي

چکیده پایان نامه را در ادامه مطلب ببینید

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم آبان 1388ساعت 11:50  توسط مهدی  | 

عنوان پایان نامه:سنجش ميزان و رابطه هويت ديني و ملي دانش آموزان مقطع متوسطه شهر صالح آباد

سنجش ميزان و رابطه هويت ديني و ملي دانش آموزان مقطع متوسطه شهر صالح آباد

استاد راهنما: آقای  ابراهيمي

نام دانشجو:مرضيه طراوتي مرام

چکیده پایان نامه را در ادامه مطلب ببینید

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم آبان 1388ساعت 11:46  توسط مهدی  | 

عنوان پایان نامه:بررسی عوامل موثر بر ایجاد روابط دوستی با جنس مخالف از دیدگاه دانش آموزان مقطع متوسط شهر همدان در سال تحصیلی 87-1386

استاد راهنما: آقای  محمود ابراهيمي

نام دانشجو:اعظم طاهري ناصر

چکیده پایان نامه را در ادامه مطلب ببینید

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم آبان 1388ساعت 11:44  توسط مهدی  | 

عنوان پایان نامه:بررسی و مقايسه رابطه بين منبع كنترل و سلامت روان در دانش آموزان دختر ورزشكار و غير ورزشكار  مقطع راهنمايي شهر همدان سال تحصيلي 1387-1386

استاد راهنما: آقای داوود جعفري

نام دانشجو:زهرا مراديان

چکیده پایان نامه را در ادامه مطلب ببینید

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم آبان 1388ساعت 11:35  توسط مهدی  | 

عنوان پایان نامه:بررسي عوامل موثر بر بحران هويت اجتماعي در بين جوانان شهر همدان

استاد راهنما: آقای محمود ابراهیمی

نام دانشجو:معصومه زند

چکیده پایان نامه را در ادامه مطلب ببینید

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم آبان 1388ساعت 11:33  توسط مهدی  | 

عنوان پایان نامه:بررسی و مقایسه وضعیت سلامت روانی  در زنان و مردان سالمند  شهر همدان

استاد راهنما: آقای  توكلي 

نام دانشجو:ليلا داور سير

چکیده پایان نامه را در ادامه مطلب ببینید

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم آبان 1388ساعت 11:31  توسط مهدی  | 

عنوان پایان نامه:بررسی رابطه بین میزان رضایت زناشویی والدین و میزان افسردگی فرزندان آنها در دبیرستانهای شهر مهاباد در سال 86 – 85

استاد راهنما: دکتر یعقوبی

نام دانشجو:انتها دانشمند

چکیده پایان نامه را در ادامه مطلب ببینید

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم آبان 1388ساعت 11:28  توسط مهدی  | 

عنوان پایان نامه:بررسی عوامل موثر بر شكل گيري نگرش شهروندي دانشجويان مركز پيام نور شهرستان رزن

استاد راهنما: آقای محمود ابراهيمي  

نام دانشجو:معصومه خوييني ها

چکیده پایان نامه را در ادامه مطلب ببینید

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم آبان 1388ساعت 11:27  توسط مهدی  | 

عنوان پایان نامه:

بررسي اثر بخشي آموزش راهبردهاي يادگيري (شناختي و فراشناختي) بر كاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دختر پيش دانشگاهي رشته تجربي ناحيه يك آموزش و پروش شهرستان همدان در سال تحصيلي  87-1386

استاد راهنما: دكتر علي اكبر سيف

نام دانشجو:مريم خاكسار

چکیده پایان نامه را در ادامه مطلب ببینید

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم آبان 1388ساعت 11:25  توسط مهدی  | 

عنوان پایان نامه:بررسی رابطه بین سبكهای هویتی (اطلاعاتی،هنجاری وسر درگمی /اجتنابی ) با سلامت روان در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور كبودرآهنگ

استاد راهنما: آقای داود جعفري

نام دانشجو:ابوالقاسم چراغي

چکیده پایان نامه را در ادامه مطلب ببینید

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم آبان 1388ساعت 11:23  توسط مهدی  | 

عنوان پایان نامه:بررسی تعهد اجتماعي جوانان و عوامل موثر بر آن در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور همدان

استاد راهنما: آقای محمود ابراهیمی

نام دانشجو:ليلا حيدري

چکیده پایان نامه را در ادامه مطلب ببینید

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم آبان 1388ساعت 11:21  توسط مهدی  | 

عنوان پایان نامه:

استاد راهنما: آقای توكلي

نام دانشجو:آرزو باب الحوائجي

چکیده پایان نامه را در ادامه مطلب ببینید

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم آبان 1388ساعت 11:18  توسط مهدی  | 

عنوان پایان نامه:بررسي ميزان گرايش دانشجويان به انديشه هاي مدرن و عوامل اجتماعي موثر بر آن

استاد راهنما: آقای محمود ابراهیمی 

نام دانشجو:مریم اسکندری رحمان

چکیده پایان نامه را در ادامه مطلب ببینید

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم آبان 1388ساعت 12:40  توسط مهدی  | 

عنوان پایان نامه:چگونگی استفاده جوانان و نوجوانان از رایانه و اینترنت

استاد راهنما: آقای محمود ابراهیمی

نام دانشجو:لیلا اختر ثمر

چکیده پایان نامه را در ادامه مطلب ببینید

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم آبان 1388ساعت 12:31  توسط مهدی  | 

عنوان پایان نامه:

بررسي عوامل موثر بر شيوه هاي فرزند پروري و اختلالات رفتاري در دانش آموزان مقطع راهنمايي شهر گل تپه (سال تحصيلي 87-1386)

استاد راهنما: جناب‌آقای توكلي

نام دانشجو:نرگس احمدي

چکیده پایان نامه را در ادامه مطلب ببینید

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم آبان 1388ساعت 12:28  توسط مهدی  | 

عنوان پایان نامه:

بررسی گرایش به خرافات و عوامل مرتبط با آن در افراد بالای 20 سال شهرستان کبودرآهنگ

استاد راهنما:

آقای محمود ابراهیمی

نام دانشجو:اکرم عزیزی

چکیده پایان نامه را در ادامه مطلب ببینید

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم آبان 1388ساعت 12:25  توسط مهدی  | 

عنوان پایان نامه:دینداری

استاد راهنما: آقای محمود ابراهیمی

نام دانشجو:زهرا عباسی

چکیده پایان نامه را در ادامه مطلب ببینید

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم آبان 1388ساعت 12:21  توسط مهدی  | 

عنوان پایان نامه:بررسی تاثیر تقویت حافظه دیداری و دقت در درمان اختلال دیکته

استاد راهنما:

نام دانشجو:حيدريان

چکیده پایان نامه را در ادامه مطلب ببینید

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم آبان 1388ساعت 12:16  توسط مهدی  | 

عنوان پایان نامه:علل بدخطی دانش آموزان دختر مدارس ابتدائی شهر همدان سال تحصیلی 86-1385

نام دانشجو:سمیه یگانه

استاد راهنما:آقای رسول کرد نوقابی

چکیده پایان نامه را در ادامه مطلب ببینید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم آبان 1388ساعت 11:42  توسط مهدی  | 

عنوان پایان نامه:علل افزایش مهریه از دیدگاه دانشجویان پیام نور مرکز کبودرآهنگ

نام دانشجو:نسیم کرمی

استاد راهنما:آقای توکلی

چکیده پایان نامه را در ادامه مطلب ببینید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم آبان 1388ساعت 11:37  توسط مهدی  | 

عنوان پایان نامه:بررسی مقایسه ای افسردگی بین معلمان استثنایی و عادی شهرستان همدان در سال تحصیلی 87-1386

نام دانشجو:آزاده قراگوزلو

استاد راهنما:آقای اسدالله توکلی

چکیده پایان نامه را در ادامه مطلب ببینید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم آبان 1388ساعت 11:33  توسط مهدی  | 

عنوان پایان نامه:رابطه ی مهارت های اجتماعی با سلامت روانی دانش آموزان پیش‌دانشگاهی ناحیه 2شهرستان همدان در نیمسال دوم 85-1384

استاد راهنما:آقای داریوش امینی

نام دانشجو:صدیقه قدکچی

چکیده پایان نامه را در ادامه مطلب ببینید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم آبان 1388ساعت 12:36  توسط مهدی  | 

عنوان پایان نامه:بررسی و مقایسه میزان رضایت زناشویی زنان شاغل و خانه دار شهرستان ‌آبگرم

استاد راهنما:آقای داوود جعفری

نام دانشجو:حمیرا فخاری

چکیده پایان نامه را در ادامه مطلب ببینید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم آبان 1388ساعت 12:29  توسط مهدی  | 

عنوان پایان نامه:بررسی مشکلات نوشتاری کودکان ابتدایی شهرستان همدان

استاد راهنما:دکتر كرد نوقابي

نام دانشجو:سميه غلامي

چکیده پایان نامه را در ادامه مطلب ببینید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم آبان 1388ساعت 12:24  توسط مهدی  | 

عنوان پایان نامه:مدگرایی دختران دانش آموز دبیرستانی شهرستان  همدان

استاد راهنما:آقای محمود ابراهیمی

نام دانشجو:اشرف عظیمی زعیم

چکیده پایان نامه را در ادامه مطلب ببینید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم آبان 1388ساعت 12:19  توسط مهدی  | 

عنوان پایان نامه:بررسی تاثیر اشتغال زنان برعملکرد خانواده

استاد راهنما:آقای محمود ابراهیمی

نام دانشجو:ثریا عزیزی

چکیده پایان نامه را در ادامه مطلب ببینید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم آبان 1388ساعت 12:16  توسط مهدی  | 

عنوان پایان نامه::بررسی عوامل موثر بر میزان شکاف نسلی دانشجویان دختر شهرستان پاوه

استاد راهنما:دکتر اکرم محمدی

نام دانشجو:سمیه حاجی عزیزی

چکیده پایان نامه را در ادامه مطلب ببینید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم آبان 1388ساعت 12:13  توسط مهدی  | 

عنوان پایان نامه:بررسی عوامل فردی و اجتماعی موثر بر زن سالاری

استاد راهنما:دکتر زهرا قاسمی

نام دانشجو:گیلاندخت عاشوری

چکیده پایان نامه را در ادامه مطلب ببینید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم آبان 1388ساعت 12:7  توسط مهدی  | 

مطالب قدیمی‌تر